Więcej informacji wkrótce

Kontakt

JKM INVEST Spółka Cywilna

Bogdan Janeczek, Dawid Kuriata, Milan Mihaljević

ul. Okrężna 53/1
66-100 Sulechów
NIP 973-104-71-91
Regon 368684170

tel. +48 500 035 905  – Dawid Kuriata

tel. +48 603 798 463  – Bogdan Janeczek

tel. +48 607 413 138  – Milan Mihaljević

e-mail: invest.sulechow@gmail.com